charset=UTF-8" /> بازی کارآگاه علوی | Aanimator

بازی کارآگاه علوی

بازی کارآگاه علوی که یک بازی به سبک نقطه و کلیک سوم شخص ماجراجویی و معمایی می باشد که حاکی از داستان قتل زن انگلیسی تبار است که همسر روسی دارد . شما در این بازی به نقش کارآگاه علوی پای به میدان می گذارید و به دنبال کشف اثار جرم هستید تا در نهایت قاتل را بیابید . البته در این راه به موانعی برمی خورید از جمله حل معما ها و صحبت با دیگران و پیدا کردن اثار و لوازم که قاتل با آن سرو کار داشته .

داستان بازیalavi2

سال ۱۳۰۳ تهران پایتخت ایران در آن زمان ایران با حکومت شاهنشاهی اداره می‌شد . البته می‌توان گفت که اتباع خارجی نقش بسزایی در تصمیمات حکومتی داشتند . اتباعی همچون انگلیسی و روسی در بدست آوردن منافع خود با یکدیگر در رقابت بودند و از هیچ حیله و ترفندی برای برتری برابر یکدیگر نمی هراسیدند . در شمال تهران یکی از این خانواده‌ها بود که در یک باغ زندگی می‌کرد . که به باغ خانم روژان معروف بود او یکی از اتباع انگلیسی بود که بسیار ثروتمند بود و نفوذ زیادی در دربار شاهنشاهی ایران داشت . اما خانم روژان نیمه شب آذر ۱۳۰۳ به طرز فجیعی به قتل می‌رسد . قتل در مهمان خانه به طوری صورت گرفته که خدمه ، آقای روژان و دوست او آقای یلدران خبردار نشده اند. به دلیل اهمیت داشتن این موضوع ، از سوی مقامات بالا کارآگاه علوی برای رسیدگی به این پرونده انتخاب می‌شود تا مجرم را پیدا کند .