charset=UTF-8" /> Game Development | Aanimator

Game Development

تصور کنید که یک محصول را به روش یک بازی کامپیوتری درست کنید که از قواعد زیر است
در این روش شما می توانید مدل یک ساختما ن را رسم کنید و مشتریان شما در درون این ساختمان براحتی بطرف هر مسیری حرکت کنند آن هم فقط به وسیله موس و کیبرد شما می توانید کاتولگی از محصولات را در نظر بگیرد.شما می توانید اثاثیه را تعریف کنید ، قالیچه ها ، ظروف و … این روش به راهنمای و درک محصول شما کمک زیادی می کند

هر چند گاه در تلوزیون مسابقه های تلوزونی را مشاهده میکنید شما می توانید به کمک این قسمت مسابقات تلوزیونی خود را سفارش دهید در این روش ما یک بازی به شیوه خودتان طراحی می کنیم بعد شما آن را در درون کامپیوتر استودیو نصب کرده وتوسط یک وپراتور آن را اجرا می کنید

هر چند گاه شما میشنوید که بازی های کامپیوتری در داخل کشور تولید میشود شرکت اندیشه وران افتخار دارد که یکی از پیشگامان در این صنعت است ما افتخار داریم که یکی از معدود شرکت هایی هستیم که در این باره فعالیت داریم جدیدترین پروژه در دست عمل در این قسمت بازی کاراگاه علوی است

g4 g1 g2 g3