charset=UTF-8" /> دریافت فایل | Aanimator

دریافت فایل

نام فایل :کاراگاه علوی نسخه اصلی بازی کاراگاه علوی نسخه آزمایشی ( اصلی )

تاریخ ساخت : ۱۳۸۸/۸/۴

تعداد دفعات دریافت :

توضیحات : نسخه اصلی آزمایشی بازی کاراگاه علوی میباشد که با نسخه بتا تفاوت های چشمگیری کرده است .

web_l

نام فایل :کاراگاه علوی نسخه بتا بازی کاراگاه علوی نسخه آزمایشی ( بتا‌ )

تاریخ ساخت : ۱۳۸۷/۱۱/۲۷

تعداد دفعات دریافت :

توضیحات : بازی کاراگاه علوی که یک بازی به سبگ ماجراجوای است که حاکی از داستان قتل زن انگلیسی تبار است که همسر روسی دارد ….

web_l

نام فایل :اتاق نمونه نمونه اتاق

تاریخ ساخت : ۱۳۸۵

تعداد دفعات دریافت :

توضیحات : نمونه اتاقی است که به وسیله موس و کیلید جهت نما می توان در آن حرکت کرد و دکمه پخش/قطع موزیک در آن وجود دارد یکی از قایلیت های آن زیبایی بسیار بالای محیط میباشد .

web_l

نام فایل :بخاری بخاری

تاریخ ساخت : ۱۳۸۵

تعداد دفعات دریافت :

توضیحات : یک بخاری گازی است که میتوان شعله و رنگ های آن را کم و زیاد کرد و بدور آن چرخید . این کار بیشتر برای معرفی محصولات انجام میگیرد .

web_l

نام فایل :یخچال یخچال

تاریخ ساخت : ۱۳۸۵

تعداد دفعات دریافت :

توضیحات : یک یخچال است که میتوان درب آن را باز و بسته کرد و بدور آن چرخید . این کار بیشتر برای معرفی محصولات انجام میگیرد .

web_l

نام فایل :صندلی صندلی

تاریخ ساخت : ۱۳۸۵

تعداد دفعات دریافت :

توضیحات : یک صندلی است که میتوان طرح ها و رنگ های آن را تقییر داد و بدور آن چرخید . این کار بیشتر برای معرفی محصولات انجام میگیرد .

web_l

نام فایل :نمونه کارکتر نمونه کارکتر

تاریخ ساخت : ۱۳۸۵

تعداد دفعات دریافت :

توضیحات : یک کارکتر نمونه است که میتواند در یک اتاق حرکت بکند و چند جرکت مختلف انجام بدهد .

web_l

نام فایل :نمونه مرحله نمونه مرحله

تاریخ ساخت : ۱۳۸۵

تعداد دفعات دریافت :

توضیحات : یک مرحله نمونه است که میتوان کیلد درب را پیدا کرده و اهرم دب اصلی را زده تا دب دیگری باز شود . این یک نمونه مرحله بازی ساده است .